طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه implement به فارسی implement یعنی چه

implement


اجرا کردن ،الت ،افزار،ابزار،اسباب ،انجام دادن ،ايفاء کردن ،اجراء کردن تکميل کردن
علوم نظامى : به کار بردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها