طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه impluse repeater به فارسی impluse repeater یعنی چه

impluse repeater


علوم مهندسى : تکرارکننده ضربه جريان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها