معنی و ترجمه کلمه importantly به فارسی importantly یعنی چه

importantly


بطور مهم يا بانفوذ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها