طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه improper به فارسی improper یعنی چه

improper


معيوب ،غلط،ناشايسته ،نامناسب ،بيجا،خارج از نزاکت
علوم نظامى : نادرست

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها