طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه improvisatory به فارسی improvisatory یعنی چه

improvisatory


وابسته به بديهه گويى يا بديهه سازى ،حاضر جوابانه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها