معنی و ترجمه کلمه impulse به فارسی impulse یعنی چه

impulse


تکانه ،ضربه ،بر انگيزش ،انگيزه ناگهانى ،تکان دادن ،بر انگيختن ،انگيزه دادن به
الکترونيک : ضربه
معمارى : انگيزش
شيمى : ضربه
روانشناسى : تکانه
ورزش : ضربه
علوم هوايى : ضربه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها