طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه impulsive به فارسی impulsive یعنی چه

impulsive


کسيکه از روى انگيزه انى و بدون فکر قبلى عمل ميکند
روانشناسى : تکانشى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها