طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه in aid of به فارسی in aid of یعنی چه

in aid of


براى دستگيرى ،به منفعت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها