معنی و ترجمه کلمه in the irons به فارسی in the irons یعنی چه

in the irons


ورزش : سوار اسب بخصوصى شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها