معنی و ترجمه کلمه in the last resort به فارسی in the last resort یعنی چه

in the last resort


پس ازنوميدى ازهمه وسائل ديگر،دراخرين وهله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها