معنی و ترجمه کلمه inbuilt به فارسی inbuilt یعنی چه

inbuilt


روانشناسى : درون بافتهآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها