معنی و ترجمه کلمه inbuilt به فارسی inbuilt یعنی چه

inbuilt


روانشناسى : درون بافته


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها