معنی و ترجمه کلمه incipience or ency به فارسی incipience or ency یعنی چه

incipience or ency


اغاز،شروع ،تازگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها