طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه incomplete breakdown به فارسی incomplete breakdown یعنی چه

incomplete breakdown


شکست ناقص
علوم مهندسى : شکست جزئى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها