معنی و ترجمه کلمه inconsiderateness به فارسی inconsiderateness یعنی چه

inconsiderateness


بى ملاحظگى ،بى فکرى ،بى پروايى ،تندى ،بى احتياطى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها