طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه inconsonantly به فارسی inconsonantly یعنی چه

inconsonantly


بطور ناجور يا ناموزون ،با عدم توافق

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها