معنی و ترجمه کلمه incrustment به فارسی incrustment یعنی چه

incrustment


)incrustation(پوسته ،قشر،پوشش ،اندود،نماى مرمر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها