طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه incurvation به فارسی incurvation یعنی چه

incurvation


خميدگى سوى درون ،سرکجى ،خم سازى سوى درون

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها