معنی و ترجمه کلمه indefeasible به فارسی indefeasible یعنی چه

indefeasible


لغو نکردنى ،الغاء نشدنى ،فسخ ناپذير،پابرجا،برقرار،بطلان ناپذير،از دست ندادنى
قانون ـ فقه : بطلان ناپذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها