معنی و ترجمه کلمه independent به فارسی independent یعنی چه

independent


مستقل ،خود مختار،داراى قدرت مطلقه
کامپيوتر : computer consulatans associationانجمن مستقل مشاورين کامپيوتر
قانون ـ فقه : مستقل
بازرگانى : مستقل


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.

لینک ها