طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه indicating به فارسی indicating یعنی چه

indicating


تعيين کننده
علوم نظامى : مشخص کننده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها