طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه indication به فارسی indication یعنی چه

indication


قرينه ،کاشف ،نشان ،اشاره ،دلالت ،اشعار،نشانه
قانون ـ فقه : اماره

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها