طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه indicatively به فارسی indicatively یعنی چه

indicatively


بطور اشاره ،بطور اخبارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها