طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه indigenous industries به فارسی indigenous industries یعنی چه

indigenous industries


صنايع بومى
بازرگانى : صنايع محلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها