طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه indigenous به فارسی indigenous یعنی چه

indigenous


بومى ،طبيعى ،ذاتى ،مکنون ،فطرى
روانشناسى : بومى
بازرگانى : بومى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها