طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه indiminishable به فارسی indiminishable یعنی چه

indiminishable


کم نشدنى ،کاهش ناپذير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها