معنی و ترجمه کلمه indiscerptibility به فارسی indiscerptibility یعنی چه

indiscerptibility


تجزيه ناپذيرى ،خاصيت چيزى که در اثرتجزيه فنا نپذيرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها