طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه individual units به فارسی individual units یعنی چه

individual units


يکانهاى مستقل
علوم نظامى : يکانهاى منفرد يا مجزا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها