طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه individualization of punshment به فارسی individualization of punshment یعنی چه

individualization of punshment


قانون ـ فقه : شخصى کردن مجازاتها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها