معنی و ترجمه کلمه indorsation به فارسی indorsation یعنی چه

indorsation


پشت نويسى کردن ،امضا کردن ،حواله کردن ،تصديق کردن ،تصويب نمودن

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها