طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه induction method به فارسی induction method یعنی چه

induction method


روش اندوکتيو،روش القائى
علوم مهندسى : طرز القاء

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها