طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه induction relay به فارسی induction relay یعنی چه

induction relay


رله القائى ،رله فرارى
علوم مهندسى : رله اندوکسيونى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها