طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه inductive interference voltage به فارسی inductive interference voltage یعنی چه

inductive interference voltage


علوم مهندسى : ولتاژ تداخل امواج القائى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها