طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه infinitesimally به فارسی infinitesimally یعنی چه

infinitesimally


بطور لايتجزاء

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها