معنی و ترجمه کلمه inflation به فارسی inflation یعنی چه

inflation


تورم( اقتصادى)،تورم( در اقتصاد)،تورم
عمران : تورم
قانون ـ فقه : تورم پول
روانشناسى : تورم
بازرگانى : تورم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها