معنی و ترجمه کلمه informatics به فارسی informatics یعنی چه

informatics


اطلاع رسانى ،انفورماتيک
کامپيوتر : خودکارى اگاهانهآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها