طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه informatics به فارسی informatics یعنی چه

informatics


اطلاع رسانى ،انفورماتيک
کامپيوتر : خودکارى اگاهانه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها