معنی و ترجمه کلمه informatics به فارسی informatics یعنی چه

informatics


اطلاع رسانى ،انفورماتيک
کامپيوتر : خودکارى اگاهانه


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها