معنی و ترجمه کلمه infusive به فارسی infusive یعنی چه

infusive


ريزنده ،القائى ،داراى قوه ،نفوذ يا تاثير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها