معنی و ترجمه کلمه inherent به فارسی inherent یعنی چه

inherent


ذاتى ،اصلى ،چسبنده
روانشناسى : ذاتى
علوم هوايى : ماندگار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها