معنی و ترجمه کلمه inhomogeneous part به فارسی inhomogeneous part یعنی چه

inhomogeneous part


علوم مهندسى : بخش غيريکنواخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها