معنی و ترجمه کلمه inlet port به فارسی inlet port یعنی چه

inlet port


سوپاپ ورودى
علوم مهندسى : دريچه ورودى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها