طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه inner به فارسی inner یعنی چه

inner


درونى ،داخلى ،تويى ،روحى ،باطنى
معمارى : درونى
روانشناسى : درونى
ورزش : دو بازيگر مهاجم بين وسط و گوشها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها