معنی و ترجمه کلمه inopportuneness به فارسی inopportuneness یعنی چه

inopportuneness


نابهنگامى ،بى جايى ،بى مناسبت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها