معنی و ترجمه کلمه insinuative به فارسی insinuative یعنی چه

insinuative


اشاره ؟ميز،اشاره کننده ،خود جا کن ،فريبنده ،مبنى بر خود شيرينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها