معنی و ترجمه کلمه insomuch that به فارسی insomuch that یعنی چه

insomuch that


باندازه اى که ،از بسکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها