طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه insoul به فارسی insoul یعنی چه

insoul


)ensoul(روح بخشيدن به ،روح دميدن در،داراى روح کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها