معنی و ترجمه کلمه instantaneity به فارسی instantaneity یعنی چه

instantaneity


انيت ،فوريت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها