معنی و ترجمه کلمه instantaneous acceleration به فارسی instantaneous acceleration یعنی چه

instantaneous acceleration


علوم مهندسى : شتاب لحظه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها