معنی و ترجمه کلمه institute of technology به فارسی institute of technology یعنی چه

institute of technology


علوم مهندسى : انستيتو تکنولوژى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها