معنی و ترجمه کلمه integrate به فارسی integrate یعنی چه

integrate


جمع کردن ،انتگرال گرفتن ،يکپارچه کردن ،گنجاندن ،در شکم چيزى جا دادن ،تمام کردن ،کامل کردن ،درست کردن ،يکى کردن ،تابعه اوليه چيزى را گرفتن ،اختلاط
علوم مهندسى : انتگرال گيرى
کامپيوتر : مجتمع کردن
شيمى : انتگرال گرفتن علوم نظامى : توام کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها