معنی و ترجمه کلمه intermediate phase به فارسی intermediate phase یعنی چه

intermediate phase


علوم مهندسى : فاز ميانى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها