طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه intermediate به فارسی intermediate یعنی چه

intermediate


عضو ميانى ،ميانه ،متوسط،درميان اينده ،مداخله کننده ،در ميان واقع شونده ،واسطه ،ميانجى
علوم مهندسى : طبقه ميانى
روانشناسى : ميانين

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها